I eu cantar cantarei
anque che me coste a vida,
que as verdades ao cantalas
fanse cousa túa e miña.

(Miña nai. Popular)

Ligazóns