I a ti, bo compañeiro, que o furacán aleive
matou desesperado na outra banda do mar
prometémosche a terra dunha Galicia ceibe
pra enterra-los teus ósos onde teñen que estar.

(Alfonso Daniel R. Castelao. Darío Xohán Cabana)

Música


Buscar canción

100 cancións ao azar