Foi soedade desconforme adentro
e a semente a caír en terra dura.
¿Como hei vivir mañá sen a luz túa?
¿Como hei vivir mañá sen a luz túa?

(Volvín á terra pro perdín o amor. Bernardino Graña)

O Suso


Biografía

Cronoloxía

Discografía

Opinións

Dedicatoria