Sempre intentan confundirme
a verdade cunha lei.
Parvo intento! Hai moitos anos
que a verdade ben a eu sei.

(As palabras dos galegos. Millán Picouto)

Cousas da lúa


INFORMACIÓN

Título:Cousas da lúa
Disco:Cousas da lúa (1999)
Letra:Roberto Blanco Torres
Música:Suso Vaamonde
Voz:Código de Barras

ESCOITAR / DESCARGAR

CARÁTULA DO DISCO

A lúa, na carballeira,
bota a deitar leopardos,
e faise espello nos teitos
para que se miren os gatos.

É un retórico mentir
o mentir dos poetas:
nunca na vida a lúa
vomitou unha estrela.

Proxeneta baquiana,
disponlles a modo o leito,
e, limpándose as fazulas,
chosca un ollo por adentro.

Nemigas dende o orige,
a lúa, boca famenta,
anda tola a perseguilas
e pol-o medo escorréntaas.

Para facer unha nova busca, preme aquí.