Sempre intentan confundirme
a verdade cunha lei.
Parvo intento! Hai moitos anos
que a verdade ben a eu sei.

(As palabras dos galegos. Millán Picouto)

Sonata ao romanticismo


INFORMACIÓN

Título:Sonata ao romanticismo
Disco:Menceres (1986)
Letra:Eduardo Blanco Amor
Música:Suso Vaamonde
Voz:Suso Vaamonde

ESCOITAR / DESCARGAR

CARÁTULA DO DISCO

Acorre a miña sonata
que prega baixo a lumieira
pola rúa,
namentras que vagaxeira
por antre nubes de prata
vai a lúa.

Soidá morna da noite,
corazón que ardes no vento
bretemoso,
saloucante e doce acento
que non has ter quen te escoite
saudoso.

Medo das portas fechadas
medo de todo o que axexa
nos sombrizos,
e medo do que latexa
nas nosas lamas inzadas
de cobizos.

A mar a engulir estrelas,
a lúa crebana os remos
en mil cachos.
E a canzón que non sabemos
ven cantarnos súas arelas
nos refachos.

Mentras túas meiguices bogan
nas augas craras e ledas
dun ensono,
prega por min, que me afogan
feras pantasmas inquedas
de un mal sono.

Na miña nao viaxeira,
da noite irei no segredo
en busca túa
e do meu amor á veira
aprenderás a ir sin medo
polos camiños da lúa.

Para facer unha nova busca, preme aquí.