Sempre intentan confundirme
a verdade cunha lei.
Parvo intento! Hai moitos anos
que a verdade ben a eu sei.

(As palabras dos galegos. Millán Picouto)

Sementador


INFORMACIÓN

Título:Sementador
Disco:Soltas (s. d.)
Letra:Ramón Cabanillas
Música:Suso Vaamonde
Voz:Suso Vaamonde

ESCOITAR / DESCARGAR

CARÁTULA DO DISCO

¡Sementador! O trigo dos beirales
mostra as espigas mestas e douradas,
e as segadoras fouces, afiadas,
teñen tráxico brillo de puñales.

O teu verbo, estalante nos pinales,
troca, ó chegar ás chouzas das valgadas,
os salaios das gorxas abafadas
en ruxidos guerreiros e triunfales

A aldea érguese co craror da aurora
agardando a siñal, e non sosega
en axexo de loita vingadora.

¡Xa a lus do sol do mediodía cega,
sementador! ¡Sementador, xa é hora
de da-lo berro e comenza-la sega!

Frente ós dores da Terra malferida,
dende as tristes ribeiras do desterro
outra vez, loitador, vai o meu berro
a pedirche a siñal para a partida.

Fora vergonza conservar a vida,
fora treición ter envainado o ferro
vendo ós caciques prepararlle o enterro,
creiéndoa morta porque está ferida.

¿A qué agardar? Xa se falou dabondo.
Cómpre agora, aforquemos, antre o estrondo,
da revolta, aos ladróns feitos señores.

Ou trunfar ou morrer! E non se diga
que non soubemos cancelar a obriga
que firmaron coa Patria os Precursores.

Para facer unha nova busca, preme aquí.